اطلاع رسانی و اعلام حمایت توسط مجله حسابرس مربوط به بزرگترین دستگاه نظارتی کشور(سازمان حسابرسی کل کشور) و چاپ مقالات برتر در مجله حسابرس
1401/01/20
به اطلاع می رساند اطلاع رسانی کنفرانس توسط مجله حسابرس مربوط به بزرگترین دستگاه نظارتی کشور(سازمان حسابرسی کل کشور) در سایت www.hesabras.com انجام گردیده است. و نیز طی تفاهم نامه ای مقالات برتر پذیرش شده در کنفرانس در سایت مجله چاپ  خواهد شد.